CYKL DEMINGA JAKO PIERWSZA ZASADA TRWAŁEGO BIZNESU

udostępnij

Eksperymentowanie w przyjaźni z matematyką, logiką i systematyką, to podstawa innowacyjnego zarządzania – czyli najlepsza droga do przywództwa doskonałego.

Eksperymentowanie, opiera się na wdrażaniu tego , co skuteczne a nie tego co dyktuje nam niedoskonały i ciągle poprawiany standard zarządzania w naszych firmach. To, że jest niedoskonały , wynika m.in. z systemu szkolnictwa w którym ciągle uczymy się „zarządzania zasobami ludzkimi ” zamiast przewodzenia inteligentnym ludzkim jednostkom.

Schemat ilustrujący podstawową zasadę ciągłego ulepszania (ciągłego doskonalenia, Kaizen), stworzoną przez Williama Edwardsa Deminga, amerykańskiego specjalistę statystyka pracującego w Japonii, doskonale ilustruje esencję tej myśli:

Cykl Deminga występuje w 2 wersjach: popularnej i oryginalnej.

WERSJA POPULARNA

To wersja najbardziej znana, P-D-C-A, upowszechniona przez kręgi związane z zarządzaniem przez jakość i normami ISO dotyczącymi zarządzania jakością. Według tej wersji cykl Deminga składa się z działań następujących po sobie w porządku logicznym (określenia przyjęte przez polskich specjalistów):

ZAPLANUJ (ang. Plan): Zaplanuj lepszy sposób działania, lepszą metodę.

WYKONAJ, ZRÓB
(ang. Do): Zrealizuj plan na próbę.

SPRAWDŹ
(ang. Check): Zbadaj, czy rzeczywiście nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty.

POPRAW
(ang. Act): Jeśli nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty, uznaj go za normę (obowiązującą procedurę), zestandaryzuj i monitoruj jego stosowanie.

Cykl Deminga (określany też jako cykl PDCA z ang. Plan-Do-Check-Act lub cykl P-D-S-A z ang. Plan-Do-Study-Act lub koło Deminga)

WERSJA ORYGINALNA

Edwards Deming w ostatnich latach życia zgłaszał zastrzeżenia do interpretacji trzeciego kroku cyklu, która jest zbyt uproszczona i nie ujmuje sensu metodyki tzw. projektowania eksperymentalnego (Design of Experiments, w skrócie DOE). Na skutek tych uwag oraz interwencji uczniów i współpracowników Deminga, przywrócono wersję oryginalną – P-D-S-A

ZAPLANUJ (ang. Plan): Planuj każdą zmianę z wyprzedzeniem. Przeanalizuj obecną sytuację oraz potencjalne skutki zmian zanim jakiekolwiek podejmiesz. Z góry przemyśl, co powinieneś zmierzyć, aby przekonać się, czy zrealizowałeś swój zamiar. Zaplanuj pomiar, jako jeden z elementów realizacji zmiany. Myśl o pomiarze aż do następnego kroku (przez cały okres planowania). Opracuj plan wdrożenia zmiany, zadbaj przy tym o pełną obsadę tego przedsięwzięcia właściwym personelem oraz zaangażuj właścicieli ⦁ procesów.

WYKONAJ, ZRÓB (ang. Do): Przeprowadź pilotażowe wdrożenie zmiany w małej skali, w kontrolowanych warunkach (tzn. najpierw przeprowadź eksperyment, bądź zbuduj prototyp).

ZBADAJ (ang. Study): Gruntownie przeanalizuj rezultaty eksperymentu. Wyprowadź wnioski – co zebrane dane mówią na temat skuteczności próbnego wdrożenia?

ZASTOSUJ, DZIAŁAJ (ang. Act): Podejmij właściwe działania, aby wdrożyć ⦁ standard takiego procesu, który wytworzył rezultaty najbardziej pożądane.

To, co w pracy z moimi klientami sprawdza się najlepiej, to założenie, ze każdy dobry projekt jest projektem który żyje i nieustannie ewoluuje. Dlatego w praktyce, taki projekt jest wyzwaniem do doskonalenia go, przez kolejne lata. I to jest podstawą trwałych Biznesów.

Źródła: improvementmethodology.govt.nz,
implementation.fpg.unc.edu, Wikipedia.

udostępnij

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Ida Dymowska

00 48 507 517 846

00 44 793 825 54 07

info@dymowskastrategie.pl

BEZPŁATNA

KONSULTACJA