Iwona Burka

Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni praktyk w zakresie wdrażania systemów zarządzania w organizacjach, wykładowca akademickim, konsultant, trener biznesu, uczestnik wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych, autor i współautor licznych publikacji z zakresu systemów zarządzania, filozofii Kaizen i koncepcji Lean Management, w tym książki „Lean service w teorii i praktyce” poświęconej problematyce „walki” z marnotrawstwem w organizacjach usługowych. Bierze czynny udział w uczelnianych projektach badawczych, komitetach naukowych konferencji i kongresów oraz projektach biznesowych. Z pasją podchodzi do doskonalenia, ulepszania, upraszczania procesów i przepływów w organizacjach oraz w życiu osobistym. „Na warsztat” wzięła efektywność personalną w ujęciu zawodowym oraz osobistym, cały czas próbując dociekać: Jak przeżyć w świecie nadmiaru?

Obszary badań i rozważań to:
– Kaizen personalny – zrównoważony rozwój osobisty w duchu Kaizen
– Lean Service – bo każda z organizacji, nawet ta typowo produkcyjna, realizuje procesy usługowe
– zarządzanie wiedzą; zarządzanie informacją w organizacjach (i w życiu prywatnym)
– hybrydowe systemy zarządzania w organizacjach – bo pozwalają unikać marnotrawstwa
– instrumenty identyfikowania i minimalizowania marnotrawstwa w organizacjach
– Lean Environment, Lean Energy – Lean and Green
– Agile/Lean Documentation projektowanie efektywnej dokumentacji sterującej w organizacjach
– efektywna edukacja
– szybkie i fotograficzne czytanie
– omijanie pułapek i barier, które stawia przed nami nasz MÓZG – narząd wspaniały, ale jak się okazuje omylny, chaotyczny, bałaganiarski… A do tego samolubny i egocentryczny.

 

Więcej na stronie:

efektywnosc.net.pl