synergy business coaching system™
PROCES ZMIANY SYSTEMOWEJ W ORGANIZACJI

Metoda synergy business coaching system™ jest połączeniem unikalnej formy planowania strategii z najlepszymi praktykami budowania skuteczności w organizacji.
Pozwala na zorganizowanie efektywnie samonapędzających się zespołów, dla których szybkie rozwiązywanie konfliktów pomiędzy działami i osobami w firmie, oraz wzrost szacunku stają się nawykiem. Wypracowana strategia rozwoju
z pełnym zaangażowaniem pracowników, całkowicie zmienia paradygmat na temat zarządzania.

 

Taki sposób kierowania procesem coachingu skutkuje ogromnym wzrostem motywacji załogi, generując jednocześnie pełne wykorzystanie potencjału poszczególnych osób. W efekcie rodzi się synergia o niezwykłym wpływie na wyniki całej organizacji.
Synergy business coaching system™ łączy w sobie innowacyjne elementy przewodzenia zespołom, coachingu grupowego, treningu, szkolenia i osobistych sesji coachingowych z ciągłą świadomością diagnozy stanu i miejsca,
w którym znajduje się organizacja. Totalnie zmienia motywację grupy, windując ją na niezwykłe poziomy. 
Otwiera możliwość funkcjonowania samozarządzających zespołów, oraz organizacji na „poziomie turkusu” .

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

Wykorzystanie powstającej synergii
do budowania wizji i strategii organizacji.

Okazuje się, że podczas procesu planowania w zespole pojawia się specyficzna synergia, będąca wynikiem zarówno interakcji jak i wykorzystania zróżnicowanego podejścia do filtrów umysłu poszczególnych członków zespołu. Kiedy wykorzystuje się wiedzę o różnicach miedzy ludźmi w pojmowaniu świata, można dotrzeć do nich wszystkich, nie wyłącznie do tych, którzy preferują filtry podobne do naszych. To działa jak dźwignia,
a proces „lewarowania” rozpoczyna się przeciętnie
już pierwszego, drugiego dnia treningu.

Ewolucja samozarządzania
i samodzielności zespołu.

Ponieważ synergy business coaching system™ jest systemem zmiany generatywnej, zespół poszerza swoje zrozumienie tego, czym jest w istocie. Codziennie odkrywa swój potencjał i rośnie w siłę. Coraz lepiej rozumie co jest dla niego ważne.
Każdego dnia, więcej niż dotąd jest dla niego możliwe.
To proces, który trwa pomiędzy treningami i po treningach, ponieważ uczestnicy zostają wyposażeni w narzędzia, z których korzystają na co dzień. Dlatego, zaczynają traktować swoje dotychczasowe ograniczenia jako wyzwania, wielokrotnie zwiększając swój poziom kreatywności i skuteczności.

Wyzwolenie potencjału zespołów.
Zespoły uruchamiają swój potencjał i energię do tworzenia innowacyjnych pomysłów, realizacji celów i zmian w organizacji.
Uwolnienie potencjału i poziomu relaksacji osób zarządzających zespołem.

Osoby zarządzające mogą częściej korzystać z urlopów, więcej odpoczywać i generalnie zacząć tworzyć wizję. Tu zaczyna się przywództwo i kierownictwo. Żmudne, codzienne zarządzanie odchodzi w przeszłość. Kiedy przywódca ma czas, pilnuje
nie tylko tego aby „wspinać się po poszczególnych szczeblach drabiny, ale dba przede wszystkim o to, aby drabina była oparta o właściwą ścianę”. Jest mnóstwo organizacji, których zarządy przebywają w pracy do późnych godzin – nie mając energii,
aby stworzyć wizję tego, gdzie będą – za 10 lat.

Doskonała organizacja pracy.

W trakcie pracy z metodą synergy business coaching system™, powstaje plan działań, następuje podział ról i przede wszystkim cały zespół, jak i każdy uczestnik indywidualnie, określa swoje priorytety na najbliższe miesiące. Uczestnicy poznają także techniki zarządzania sobą w czasie, potrafią odróżnić sprawy pilne od spraw ważnych, zaplanować rok, miesiąc, tydzień
i dzień w zgodzie z celami i wizją firmy.

Uruchomienie pełnej motywacji
w zespole.

Uczestnicy przechodzą proces wspólnych analiz i planowania
z zastosowaniem najbardziej innowacyjnych metod budowania struktury grup i zespołów. Utożsamiają się z celami organizacji, sami wybierają działania do wykonania i sami dbają
o ich wdrażanie.

Korzyści osobiste dla uczestników

Ponieważ synergy business coaching system™ jest systemem zmiany generatywnej, zespół poszerza swoje zrozumienie tego,
czym jest w istocie. Codziennie odkrywa swój potencjał i rośnie w siłę. Coraz lepiej rozumie, co jest dla niego ważne. Każdego dnia, więcej niż dotąd jest dla niego możliwe. To proces, który trwa pomiędzy treningami i po treningach, ponieważ uczestnicy zostają wyposażeni w narzędzia, z których korzystają na co dzień. Dlatego zaczynają traktować swoje dotychczasowe ograniczenia jako wyzwania, wielokrotnie zwiększając swój poziom kreatywności i skuteczności.

MASZ PYTANIA?

napisz do nas

Ida Dymowska

00 48 507 517 846

00 44 793 825 54 07

info@dymowskastrategie.pl

ZAPISZ SIĘ
NA BEZPŁATNĄ
KONSULTACJĘ