Trening Neuroprzywództwa

Najnowsze odkrycia w dziedzinie neuronauki powodują, że wiedza na temat możliwości wspomagania funkcjonowania mózgu staje się coraz bardziej dostępna. Badania naukowe z każdym rokiem, wnikliwiej precyzują sposób, w jaki funkcjonuje umysł i nasze mózgi oraz to, co ma na nie wpływ. Adaptacja wiedzy o tych mechanizmach w obszarze kształcenia w biznesie, daje możliwość wdrożenia unikalnych programów rozwoju liderów. Zastosowanie zintegrowanych modeli działania mózgu, pozwala na osiągnięcie nowego poziomu efektywności osobistej i zespołowej przedsiębiorstw. W efekcie, zwiększa się  wpływ menedżerów: na siebie i otoczenie.

Podstawowe założenia programowe:

 Zdobycie umiejętności identyfikowania czynników systemowych wpływających na funkcjonowanie przedsiebiorstwa
 Wzmacnianie umiejętności praktycznego stosowania pozafinansowych metod motywacji
   Świadome pełnienie roli lidera i budowanie autorytetu
   Budowania relacji i zaangażowania w swoich zespołach
 Kierowania pracownikami o różnym poziomie kompetencji i zaangażowania
   Skuteczne i partnerskie komunikowania się
   Rozwijania dojrzałości swoich pracowników poprzez właściwie dobrane metody przywództwa

   Umiejętne budowania zaufania i skuteczne wywierania wpływu
  Wzmocnienie kompetencji efektywnego budowania zaangażowania u pojedynczych pracowników i w zespołach
   Budowanie w zespole odpowiedzialności za jakość i wyniki pracy
 Nabycie umiejętności przekazywania pracownikom rzetelnej i motywującej informacji zwrotnej
 Rozwinięcie kompetencji w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas rozmów menedżerskich
 Rozwijanie umiejętności i budowanie systemowych podstaw, w zakresie zapobiegania i przezwyciężania demotywacji
   Zdobycie umiejętności identyfikowania u pracowników osobistych potrzeb, dążeń, celów odpowiedzialnych za motywację do pracy.

Grupa docelowa

Najczęściej zadawane pytanie

   Prezesi zarządów

   Członkowie zarządów

   Dyrektorzy działów i departamentów

   Menedżerowie zarządzający zespołami

   Kierownicy projektów

   Liderzy zespołów projektowych

   Mistrzowie linii produkcyjnych

Czy szkolenie prezesów razem z kierownikami i mistrzami, to dobry pomysł?

Czy szkolenie prezesów razem z kierownikami i mistrzami, to dobry pomysł?

Jednym z celów Treningu Neuroprzywództwa jest rozwinięcie unikalnych relacji w całym zespole menadżerskim. To współczesny imperatyw zintegrowanego rozwoju przedsiębiorstw, kreujących nowoczesny model kierowania organizają.

Pomimo początkowych obaw osób zlecających szkolenie , na naszych Treningach Neuroprzywództwa, dochodzi do bezprecedensowej konsolidacji postaw uczestników i spójności celów przedsiębiorstwa, niezależnie od piastowanych stanowisk. W wyniku osiągniętego efektu synergii, menedżerowie wspólnie wypracowują projekty nowych modeli kierowania systemowego przedsiębiorstwem.

Aby otrzymać pełen program treningu: