WOLNOŚĆ W BIZNESIE

21 taktyk z kodeksu mocnego szefa

udostępnij

Kodeks nie jest czymś co masz od urodzenia.
Kodeks jest czymś, co wypracowujesz nieustannie. To projekt, który się rozwija.
Dlatego możesz do niego wracać i cieszyć się rozwojem.
Możesz go wydrukować i założyć, że każdy tydzień prowadzi Cię do lepszej wersji siebie. Kodeks jest inspiracją. Ty wiesz najlepiej, jak ją wykorzystać.

MOCNY SZEF

1. JEST AUTENTYCZNY

Jest sobą. Nie zakłada masek, nie udaje. Dzięki słabościom do których się przyznaje, uwalnia proaktywność w zespole, który te słabości uzupełnia. Dzięki mocnym stronom nad którymi nieustannie pracuje, nie traci nic – słabości czynią go bardziej ludzkim. Jego słowo jest jak skała. Robi to, co mówi. Mocni, autentyczni ludzie wspierają innych z przyjemnością, z pasją, bez łamania zdrowych zasad.
Nie robią tego na siłę, aby kompensować swoje własne braki.

2. JEST MENTOREM

Zapomina o mentorskim tonie, bo jest „Mentorem” w pozytywnym sensie. Nauczycielem – mistrzem, przy którym ludzie mogą więcej.
Dla kogo chcą więcej. To taktyka niezachwianej wiary w możliwości pracownika.
Dyskretne wsparcie, które całą postawą mówi: ”jesteś dobry, znajdziesz rozwiązanie”.
Tak dziś rozumie się Mentoring przez duże „M”: „mogę Ci radzić, kiedy pytasz o radę, ale przede wszystkim wierzę, że stać Cię na własną drogę i rozwiązania.
Te, które znajdziesz, są właściwe dla realizacji naszych celów.”

3. WIDZI POTENCJAŁ
W CZŁOWIEKU

Wie że ludzie nie są idealni, ale każdy ma osobisty potencjał, który może uruchomić
na rzecz realizacji wspólnej wizji. Mocny szef potrafi właściwie ulokować ten potencjał
i nie szczędzi uznania, gdy potencjał się rozwija.

4. WYKORZYSTUJE EMPATIĘ

Słucha i rozumie – bez ocen – w pierwszej kolejności. Pozwala popełniać błędy. Rozmawia o błędach i zadaje pytania.
Odpowiedzi prowadzą pracownika do lepszej wersji, metody, techniki i nie pozwalają popełnić tego samego błędu ponownie.

5. MA WIZJĘ

Wie dokąd zmierza firma, dział, przedsięwzięcie. Ma jasny, przejrzysty obraz miejsca
do którego dojdziecie.
Planuje wasz punkt docelowy za rok i zna wasze miejsce za dziesięć lat.
Śledzi trendy rynkowe i przewiduje potrzeby klientów. Myśli o sukcesji.
Wychowuje uczniów, którzy są Mistrzami.

6. LUBI LUDZI

… i lubi życie. Potrafi się nim cieszyć, a w ludziach dostrzega dobre strony.
Jest ich ciekawy. Różnice go inspirują, a nie odstraszają. Wie, że różnice są początkiem synergii, którą możecie stworzyć. Nie tworzy się synergii ze swoimi klonami.

7. ODRÓŻNIA SIŁĘ OD MOCY

Nie wykorzystuje władzy nagminnie – używając siły, nakazów i gróźb. Nie musi,
bo zna „Moc Charakteru” i na nim buduje skuteczność wpływu. Asertywnie wyraża oczekiwania. Konsekwentnie sprawdza wyniki. Jeśli zdarza mu się użyć siły w sytuacji podbramkowej, zawsze za to przeprasza i wie, że dzięki temu buduje mocniejszy zespół, złożony ludzi, którzy mu ufają. Sam stoi w centrum swojej mocy i akceptacji, bez iluzji, projekcji i fałszywych przekonań. Kieruje swoją energię świadomie
do wewnątrz.

8. POTRAFI ZARZĄDZAĆ SOBĄ

… w czasie i w przestrzeni. Zna priorytety i od nich zaczyna dzień. Wie jakie znaczenie ma wyznaczanie celów i działań. Potrafi cele długofalowe dzielić na mniejsze tygodniowe wyzwania, które konsekwentnie zbliżają go do rezultatu.
Robi to, co zaplanował, pozostając otwarty na ludzi i ich problemy.
Dlatego planuje 60% czasu na zadania. 40% czasu ma dla zespołu, który uwalnia
i usamodzielnia każdego dnia.
To jego dobra przyszłość – samodzielny zespół. Zachowuje porządek w planowaniu,      w realizacji planu a także w przestrzeni, w której funkcjonuje fizycznie i mentalnie.

9. URUCHAMIA POTENCJAŁ ZESPOŁU

Angażuje ludzi, bo wie że to jego najlepsi eksperci. Z nimi planuje rozwiązania.
Z nimi planuje strategie. Czasy, kiedy strategie rozwoju pisał wynajęty profesor,
dawno przeszły do lamusa. Profesor, czy ekspert może planować z Wami,
ale nie jest wyrocznią. To Twoi ludzie, najlepiej znają realia Twojej firmy i Twojego rynku. Mocny szef, uruchamia zespół na każdym poziomie i w każdym momencie.
Pracownicy dostają zadania, a na zebraniach zapisują na kartach pomysły i budują z tych pomysłów mapę. Realizują praktyczne wyzwania zamiast słuchać poleceń szefa. Zebrania, na których szef mówi, a zespół słucha poleceń, nie uruchamiają zespołu. Takie zebrania – osłabiają zespół i moc szefa. Każde zebranie na którym Ty mówisz, oddala Cię od mocy i wolności w biznesie.

10. ZNA SWOJE ZASOBY

Wie, co daje mu Moc, i robi to. Korzysta z zasobów każdego dnia. Zasila się nieustannie i nie brakuje mu na to czasu. Większość menedżerów bardzo szybko się wypala,
a zapytani, co daje im najlepszą formę – wymieniają kilka rzeczy …
I uświadamiają sobie, że dawno tego nie robili. Pracoholicy i ludzie słabi nie korzystają z zasobów i nie ostrzą piły. Są ciągle w biegu. Oni piłują drzewo.
Coraz dłużej i z coraz większym wysiłkiem…

11. CENI WSPÓŁPRACĘ BARDZIEJ NIŻ RYWALIZACJĘ

Jest świadomy faktu, ze ludzie rosną w środowisku rywalizacji od dziecka,
bo tak kształtuje ich społeczeństwo już od czasów szkolnych.
Mocny szef, rozwija się studiując przykłady współpracy i synergii.
Wypracowuje w oparciu o nie nowe standardy w firmie.

12. Jest świadomy

Pracuje nad przekonaniami, które go ograniczają, i wzmacnia swoje mocne strony. Rozwija swoje możliwości i buduje siebie. Praktycznie wykorzystuje zasoby i zasila się tym, co go wzmacnia w praktyce. To znaczy, ze każdego dnia robi coś,
co daje mu energię do prowadzenia siebie i ludzi. Zna słabe i mocne strony firmy.
Analizuje szanse i zagrożenia każdego przedsięwzięcia.

13. ODNAJDUJE PASJĘ W PRACY

Praca go cieszy, a problemy są wyzwaniami, które go rozwijają. Kocha to co robi,
albo zmienia okoliczności na takie, które warto pokochać, a pracę na taką,
która daje radość.

14. KIERUJE SIĘ WARTOŚCIAMI

System wartości zespołu nie może przyjść z zewnątrz. Nie może zostać wymyślony
lub narzucony. Musi powstać z wnętrza ludzi tworzących zespół, ze zbioru ich własnych życiowych wartości. Szef wydobywa ze swoich pracowników ich najlepsze cechy
i przekuwa je na znakomicie funkcjonujący system w firmie.

15. JEST POKORNY

Wyciąga wnioski z porażek i potrafi przyznać się do błędów. Uczy się na błędach. Akceptuje pomyłki. „Wiem, że nic nie wiem” uważa za cenną maksymę.

16. WALCZY O COŚ - A NIE Z KIMŚ

Zna zasady i prawa o które warto walczyć. Mówi o co się bije, na czym mu zależy
i dlaczego to jest ważne. Nie umniejsza przeciwnika i nie uderza w jego tożsamość.
Nie szuka wrogów, szuka celów do realizacji.

17. JEST WYMAGAJĄCY

Dobry szef kocha ludzi, a miłość to również kształtowanie innych, aby stawali się lepsi. Dlatego potrafi wymagać od innych rozwoju umiejętności i kompetencji.
Ustala z zespołem ambitne cele. Robi to z szacunkiem i pełną odpowiedzialnością.

18. JEST ODWAŻNY

Nie obawia się wychowywać Mistrzów bo sam jest Mistrzem, który nieustannie
się rozwija. Podejmuje ryzyko w oparciu o intuicję, doświadczenie, badania rynku
i ze świadomością wcześniej popełnionych błędów – w takiej właśnie kolejności.

19. JEST OTWARTY I ELASTYCZNY

Uwagi są dla niego inspiracją. Uzgadnia z załogą, że cyklicznie włączają poprawki
do swoich produktów czy usług. Doskonalenie metod pracy i funkcjonowania staje się
w firmie nawykiem. Analizuje propozycje z zespołem i konsekwentnie wprowadza zmiany inspirowane przez wszystkich pracowników firmy.

20. JEST NASTAWIONY NA ROZWIĄZANIA

Problemy traktuje jak wyzwania i codziennie kształtuje zespół. Uczy pracowników nowych nawyków: kiedy pojawia się problem i pracownik chce go przedyskutować
z szefem, powinien przynieść przynajmniej trzy propozycje rozwiązań.
Dyskusja o rozwiązaniach uruchamia już na wstępie potencjał kreatywności
i oszczędza czas.

21. JEST SPRAWIEDLIWY

Ocenia realizację celów w oparciu o cele realne – wypracowane w grupie współpracowników. Nie ocenia celów nierealnych, narzuconych z góry.
U mocnego szefa nie ma takich celów, bo jest wrażliwy na sugestie.
Nie taranuje ludzi celami, bez odniesienia do ich praktycznych doświadczeń.
W każdym widzi potencjał, więc nikogo nie wyróżnia. Potrafi zgodnie z potencjałem obsadzić stanowiska, dlatego kompetencje ocenia wysoko.

udostępnij

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

Ida Dymowska

00 48 507 517 846

00 44 793 825 54 07

info@dymowskastrategie.pl

BEZPŁATNA

KONSULTACJA